Autorizovaná osoba č. 218

Autorizovaná osoba č. 218

autorizovaná k posuzování shody podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v rozsahu: