Představení certifikačního orgánu

Certifikační orgán na výrobky (dále jen COV) je orgán třetí strany, který je součástí organizace definované jako právnická osoba dle výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 8755 s názvem a identifikačními údaji:
Zkušebna kamene a kameniva (ZKK), s.r.o.,
Husova 675, 508 01 Hořice
IČ: 64 82 80 42
DIČ: CZ64828042

Předmětem hlavní činnosti ZKK, s.r.o., je zkušebnictví, posuzování shody výrobků, certifikace produktů a certifikace systémů managementu kvality pro vybrané oblasti stavebnictví. V rámci organizace jsou zřízeny tyto orgány:

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 218

autorizovaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona podle:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v rozsahu:

NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1392

autorizovaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona podle:

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (Prac. verze NV 190), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu norem:

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN NA VÝROBKY č. 3045

akreditovaný podle ČSN EN 45011 pro certifikaci produktů v oborech:

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN pro certifikaci systému managementu kvality č. 3092

akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC17021 pro certifikaci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, ve vybraných oborech:

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1046

akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro zkoušení kamene, kameniva, výrobků z betonu, umělého kamene apod.

» zpět na základní informace o certifikaci «