Zkušební laboratoř - neakreditované zkoušky

Název normy, postupu (ZP) Číslo normy, postupu
Betonové dlaždice – odolnost proti mrazu ČSN 72 3210, čl. 89–93
Betonové dlaždice – únosnost ČSN 72 3210, čl. 82–84
Měření pevnosti v příčném tahu ČSN EN 1338, příl. F
Obrusnost stavebního kamene dle Amslera TS 04
Obrusnost přírodního stavebního kamene a potěrových materiálů podle Böhma DIN 52 108 a ČSN EN 13892–3
Odolnost proti silicifikaci ČSN 72 1162
Pevnost v tahu a odolnost proti mrazu TS 01
Pevnost v tlaku dlažebních prvků z vibrolisova­ného betonu ČSN 73 6131–1, příl. A
Podíl měkkých zrn v kamenivu TS 32 (dříve ČSN 72 1175 – kap. A)
Přírodní stavební kámen. Leštitelnost, barva, zrnitost TS 02
Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1339, příl. E
Stanovení celkové síry vážkovou metodou ČSN 72 0118
Stanovení délkové bobtnavosti TS 03
Stanovení hliněných hrudek v kamenivu TS 29 (dříve ČSN 72 1173 – kap. D)
Stanovení hodnoty obrusnosti kameniva (AAV) ČSN EN 1097–8, příl. A
Stanovení chloridů TS 23 (dříve ČSN 73 2028)
Stanovení kvality poklepem (břidlicové desky) TS 13
Stanovení melitelnosti TS 08
Stanovení namrzavosti a propustnosti (Scheibleho kriter.) TS 43 (ČSN 72 1017), TNŽ 73 6949
Stanovení nečistot, přítomnost drcených nebo lomových povrchů (kámen pro vodní stavby) ČSN EN 13383–2, tab. G1
Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN 14617–9
Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku ČSN EN 14617–6
Stanovení odolnosti proti zmrazování/roz­mrazování při použití rozmrazovacích solí ČSN EN 1338, příl. D
Stanovení organických znečišťujících látek maltovou zkouškou ČSN EN 1744–1, kap. 15.3
Stanovení pevnosti za ohybu a odolnosti proti tepelnému šoku ČSN EN 14617–6 a ČSN EN 14617–2
Stanovení pracovního indexu Zkušební postup č. 7
Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek (měření délky a šířky) ČSN EN 14617–16. kap. 3,4
Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek (měření přímosti stran a pravoúhlosti) ČSN EN 14617–16. kap. 5,6
Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek (měření rovinnosti povrchu) ČSN EN 14617–16. kap. 7
Stanovení síranové síry vážkovou metodou ČSN 72 0117
Stanovení součinitele hydrofilnosti kamenné moučky TS 41 (ČSN 73 6160, díl F:1988)
Stanovení teplotní délkové roztažnosti TS 03
Stanovení teplotního délkového smrštění TS 03
Stanovení zaoblenosti hran zrn OTP SŽDC, příl. 6
Stanovení ztráty sušením ČSN 72 0102
Stanovení ztráty žíháním ČSN 72 0103