Dokumenty ke stažení

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – účinné od 1. 7. 2013

Prohlášení o vlastnostech

Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR)